Рекомендуємо прочитати


«Всесвітня література в школах України», №9, 2018, с.11-15 Світлана Лобзіна, учитель-методист СВІТИ НІЛА ГЕЙМАНА Методичні рекомендації до вивчення теми «Сучасна література в юнацькому читанні» _________________________________________________________________ «Всесвітня література в школах України», №10, 2018, с.22-37 Ірина Царлова, учитель-методист КАТАЛОГ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЧАСОПИСУ «Всесвітня література в школах України» ЗА 2013-2018 РР. __________________________________________________________ «Всесвітня література в школах України», №10, 2018, с.12-19 Олена Ірклій, учитель-методист ТОЙ, ХТО РИМУЄ ТИШУ… Два уроки за творчістю Т.Й. ТРАНСТРЕМЕРА

План роботи 2018-2019


План роботи кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївської гімназії №2 у 2018-2019 н.р. Науково-методична тема кафедри : «Ефективність патріотичного та трудового виховання гімназистів засобами предметів гуманітарного циклу як запорука їх успішної соціальної інтеграції» Підтема: «Емоційний інтелект як соціально значуща властивість особистості» 1. Взяти участь у педрадах: Жовтень: Педрада – дискусія «Ефективне формування патріотичного та трудового виховання гімназистів як запорука їх успішної соціальної інтеграції». Січень: «Реалізація діяльнісного підходу із врахуванням емоційно-ціннісного компоненту в рамках підготовки до НУШ». Березень: «Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності і передумова успішної самореалізації». 2. Провести засідання кафедри ГД у 2018-2019 н.р. з розглядом таких питань: № Зміст роботи Форма роботи Відповідальні Дата Засідання №1 Організаційно-інформативна нарада Купцова В.В. 29.09 1 Аналіз якості друкованих навчально-методичних матеріалів членів кафедри в 2017-2018 н.р. Підсумки проведення ЗНО, результати ДПА з української мови учнів 9, 11 класів, рекомендації щодо усунення недоліків Дєдкова Л.В., Гончаренко Г.О., Нікуліна Т.І., 2 Затвердження перспективного плану роботи кафедри на 2018-2019 н.р. Купцова В.В. 3 Особливості організації навчального процесу із предметів гуманітарного циклу в умовах переходу до Нової української школи. (Вивчення й обговорення нових нормативних документів Міністерства освіти і науки України, МОІППО на 2018-2019 н.р.). Нікуліна Т.І., Купцова В.В. 4 Огляд підручників для 10 класу Смєлова А.В. 5 Коригування й затвердження індивідуальних науково-методичних тем учителів Купцова В.В. Засідання №2 Комплекту-вання методичної папки Купцова В.В. 29.10 1 Теоретико-практичні аспекти сутності та змісту питання «Емоційний інтелект як соціально значуща властивість особистості» Обльотова Н.М., Відайко Г.В. 2 Аналіз роботи по дотриманню єдиного мовного режиму в гімназії. Результати перевірки зошитів з метою реалізації єдиного мовного режиму. Ознайомлення з наказом Нікуліна Т.І. 3 Особливості формування умінь гімназистів вирішувати складні завдання на уроках предметів гуманітарного циклу як конструктивний засіб особистісного розвитку Маєнко Л.І., Лобзіна С.В. 4 Індивідуальний підхід у роботі з обдарованими та здібними учнями для формування навичок наукової діяльності Раєвська О.В. 5 Організація та осучаснення форм роботи в рамках двомісячника «У світі інтелектуальних ігор» Купцова В.В. Засідання №3 Перегляд сторінок досвіду Купцова В.В. 21.01 1 Формування компетентного читача Нової української школи Шкабура Т.І., Царлова І.В. 2 Вивчення досвіду роботи вчителів Бензар Г.І., Гончаренко Г.О., Раєвської О.В.з питання «Реалізація діяльнісного підходу із врахуванням емоційно-ціннісного компоненту в рамках підготовки до НУШ» Нікуліна Т.І., Купцова В.В. 3 Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності й передумова успішної самореалізації Ірклій О.Ю. 4 Патріотичне й трудове виховання на уроках образотворчого мистецтва й художньої культури Демонстрація творчих знахідок Головіна Н.В. 5 Підсумки роботи кафедри за 1-е півріччя Аналітичний виступ Купцова В.В. Засідання №4 Методична майстерня Купцова В.В. 08.04 1. Розвиток когнітивної гнучкості на основі впровадження інновацій на уроках гуманітарного циклу. Представлення досвіду Гончаренко Г.О., Чернікова Н.В. 2. Робота творчих груп кафедри. Аналіз підготовки проектів «Тиждень української словесності», «Шевченківське свято»,«День рідної мови» у світлі нових ефективних форм діяльності Аналітичне обговорення Учителі кафедри 3. Відкритий звіт учителів з методичної роботи за між- атестаційний період. Реалізація проблемних тем членів кафедри Звіт Купцова В.В. 4. Реалізація діяльнісного й компететнісного підходів під час вивчення всесвітньої історії та історії України. Практичне заняття Відайко Г.В., Раєвська О.В. 5. Психологічне анкетування вчителів. Попередня комплектація вчителів кафедри на 2018-2019 н.р. Анкетування Психолог Обльотова Н.М. Засідання №5 Круглий стіл Купцова В.В. 15.04. 1. Аналіз конкурсних презентацій педагогічного досвіду освітян міста, представлених на віртуальну виставку «Освіта Миколаєва-2019» в номінаціях предметів гуманітарного циклу. Огляд матеріалів віртуальної виставки «Освіта Миколаєва-2019» Купцова В.В. 2. Звіт учителів про стан підготовки випускників 9,11-их класів до ЗНО та ДПА. Затвердження екзаменаційних матеріалів. Аналіз пробного тестування Царлова І.В., Маєнко Л.І., Купцова В.В., Шкабура Т.Л 3. Презентація блогів учителів української мови й історії Презентація досвіду Учителі кафедри 4. Упровадження медіаосвіти в роботі НУШ. Зустріч із науковцями Нікуліна Т.І. 5. Дотримання єдиного орфографічного режиму в роботі гімназії Звіт Учителі кафедри Засідання №6 Підсумкове Купцова В.В. 14.05 1. Підсумки захисту наукових робіт учнів. Забезпечення системного підходу до організації наукової роботи гімназистів. Обговорення Дєдкова Л.В. 2. Організація друку науково-методичних матеріалів, випуск друкованих матеріалів кафедри Відбір матеріалу Гончаренко Г.О. 3. Підготовка до участі в серпневій конференції Розподіл обов’язків Купцова В.В. 4. Звіт керівника кафедри про роботу за рік Аналітична доповідь Купцова В.В. 5. Перспективне планування роботи кафедри на 2019-2020 н.р. Мозковий штурм Учителі кафедри 3. Робота між засіданнями Методичні оперативки 1) Коригування плану роботи кафедри вчителів гуманітарних дисциплін. Протягом року 2) Обговорення нормативних документів, рекомендацій, листів МОН України щодо викладання предметів гуманітарного напрямку, положень про міські, обласні, всеукраїнські конкурси. Серпень 3) Консультації щодо дотримання єдиного мовного режиму в гімназії, ведення шкільної документації, ведення зошитів. 1 раз на місяць 4) Підготовка навчальних кабінетів до нового навчального року , наявність перспективного планування розвитку і оснащення кабінетів, журналів обліку матеріальних цінностей, журнал з техніки безпеки тощо. До 25 серпня 5) Планування роботи кабінетів, графік зайнятості кабінетів. Серпень 6) Утвердження графіка проведення індивідуальних, групових консультацій для учнів 5-11класів та батьків. До 10 вересня 7 ) Організаційні питання щодо організації та проведення творчих конкурсів, олімпіад з предметів гуманітарного циклу, вимоги щодо вступу до територіального відділення МАН та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, роботи учнів у рамках учнівського наукового товариства «Альтаїр». Жовтень , січень 8) Робота кафедри ГД в рамках двомісячника «У світі інтелектуальних ігор». Листопад 9) Організація і проведення Всеукраїнських українознавчих ігор «Соняшник», «Патріот», «Лелека», Міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower». Листопад-Березень 10) Вимоги щодо відбору творчих робіт до видання методичного збірника кафедри. Обговорення та підготовка до друку методичних матеріалів. Квітень Інші форми роботи 1.Участь у міських конференціях з метою підготовки до роботи в ново-му навчальному році. Серпень 2.Складання пакета документів по забезпеченню якості навчально-виховного процесу на уроках. Вересень 3. Взаємоперевірка готовності кабінетів до нового навчального року: наявність перспективних планів розвитку кабінетів, журналів обліку матеріальних цінностей, листів, оформлення інформаційних куточків правил техніки безпеки. Перевірка паспортів навчальних кабінетів. Забезпечення кабінетів навчально-методичними матеріалами. Вересень 4. Систематичне висвітлення педагогічного досвіду членів кафедри, актуальних питань методики викладання предметів гуманітарного циклу на блозі кафедри. Протягом року 5. Організація роботи постійного консультпункту «З досвіду роботи підготовки учнів до ЗНО». Оформлення інформаційних стендів. Вересень 6. Участь у роботі міських груп «Хмарноорієнтоване освітнє середовище навчання української мови». Протягом року 7. Проведення індивідуальних та групових консультацій для учнів 5 класів та батьків п’ятикласників. Протягом року 8. Консультації для вчителів-предметників щодо забезпечення єдиного орфографічного режиму ведення учнівських зошитів. 1 раз на семестр 9. Складання олімпіадних та конкурсних завдань 1-го етапу з предметів гуманітарного напрямку для 5-11класів. До 1 жовтня. 10. Облік посвідчень про курсову перепідготовку вчителів. Протягом року 11. Робота над науково-методичними темами, узагальнення матеріалу, підготовка до друку. Серпень-вересень 12. Організація і проведення 1-ого етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка та шкільних олімпіад. Жовтень-грудень 13. Визначення тем НДР для учнів 9-10 класів. Жовтень 14. Індивідуальні та групові консультації щодо підготовки до ДПА (9кл) і ЗНО (11кл). Протягом року. 15. Участь у роботі авторських шкіл, семінарів ММК. Протягом року 16. Регулярне проведення консультацій для вчителів-предметників з метою надання допомоги в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу державною мовою. 1 раз на місяць. 17. Підготовка матеріалів та практичних наробок до друку в червні 2017року, творчих робіт на методичну виставку до серпневої конференції. До 1 травня. 18. Підготовка до захисту наукових робіт членів учнівського наукового товариства «Альтаїр», територіального відділення МАН. Протягом року. 19. Майстерні наснаги: зустрічі з успішними колегами. Листопад, лютий. 20. Підготовка учнів до творчих конкурсів із циклу голосних читань, інтелектуальних змагань, турнірів. Протягом року. 21. Проведення Тижня української писемності, реалізація проекту „День рідної мови ”. Жовтень, лютий 22. Науковий супровід написання учнівських робіт на в рамках НТУ „Альтаїр” та конкурсу МАН. Протягом року 23. Підготовка контрольного пакету для перевірки якості знань учнів-екстернів. Грудень, квітень 24. Захист-конференція наукових робіт членів НТУ „Альтаїр”, членів МАН. Березень 25. Проведення методичного тижня. Жовтень, березень 26. Підбиття підсумків наукової роботи на Святі інтелектуалів. Травень 27. Участь у проведенні обласних, міжвузівських, регіональних конференцій, вебінарів з питань літературознавства, мовознавства, історії, методики викладання предметів. Протягом року 28. Проведення показових уроків, майстер-класів у рамках міських, обласних семінарів, курсів підвищення кваліфікації для вчителів міста та області. Протягом року 29. Планування роботи кафедри на 2019/2020 н.р. Травень Проведення інформаційних годин та радіолінійок 1) День української писемності і мови (9 листопада) 2) День українського козацтва (14 жовтня) 3) День Соборності України (22січня) 4) Міжнародний день рідної мови(21 лютого) 5) 205 річниця народження Т.Г.Шевченка (9 березня) 6) Всесвітній день поезії (21 березня) 7) День слов'янської писемності та культури (24 травня). Участь у роботі творчих та методичних груп Миколаївської гімназії №2 Творчі групи з підготовки проектів: «Тиждень української словесності», «Шевченківське свято», «День рідної мови» (КупцоваВ.В., Маєнко Л.І., Нікуліна Т.І., Чернікова Н.В., Бензар Г.І., Царлова І.В., Шкабура Т.І.) Динамічні групи: 1. «Робота з обдарованими дітьми» (Відайко Г.В.,Царлова І.В., Маєнко Л.І., Лобзіна С.В., Раєвська О.В., Купцова В.В.Головіна Н.В.). 2.«Вшанування співвітчизників-ювілярів» (Гончаренко Г.І., Нікуліна Т.І., Шкабура Т.І., Бензар Г.І., Лобзіна С.В.). 2018 рік 3.05 - 100 років від дня народження Олеся (Олександра) Терентійовича Гончара (1918-1995), українського прозаїка, публіциста. 28.09 - 100 років від дня народження Василя Сухомлинського (1918-1970), українського письменника, педагога. 25.11-180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (Левицького) (1838-1918), українського прозаїка, публіциста. 27.11 - 155 років від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942), українського прозаїка. 29.11 - 240 років від дня народження Григорія Федоровича Квітки- Основ’яненка (Квітки) (1778-1843), українського драматурга, прозаїка. 2.12 - 140 років від дня народження Олександра Олеся (Олександра Івановича(1878-1944), українського поета. 8.12 - 155 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910), українського поета, прозаїка. 22.12 - 185 років від дня народження Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської) (1833-1907), української письменниці. 2019 рік 210 років з дня народження Миколи Гоголя. Після легендарних «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки», які зробили його знаменитим, пішла серія гумористичних повістей про український побут, ввійшли в збірники, які принесли величезну популярність. 250 років з дня народження — Івана Петровича Котляревського,, українського письменника, поета, драматурга, основоположника сучасної української літератури,громадського діяча. 200 років з дня народження — Пантелеймона Олександровича Куліша, українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика,редактора та видавця. 4. Робота з обдарованими та талановитими учнями № Назва заходу Класи Термін Відповідальні 1. Тестування учнів психологом 5-11 Вересень Обльотова Н.М. 2. Вибір тем для написання курсових робіт у рамках товариства „Альтаїр”, МАН 9-11 Вересень-жовтень Учителі кафедри 3. Проведення 1-ого етапу Всеукраїнських олімпіад 7-11 Жовтень Учителі 4. Підготовка гімназистів до участі в чергових етапах Всеукраїнських олімпіад 7-11 Жовтень-березень Учителі 5. Підготовка до тестування в МАН 9-10 Вересень Бензар Г.І. Раєвська О.В. Маєнко Л.І. Купцова В.В. Шкабура Т.Л. 6. Організація і проведення 1-ого етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного конкурсу з української мови й літератури імені Тараса Шевченка 5-11 Вересень-листопад Учителі 7. Проведення індивідуальних та групових консультацій з української мови та літератури для учнів 5 класів та батьків п’ятикласників 5 Вересень- жовтень Бензар Г.І. Чернікова Н.В. 8. Науковий супровід написання учнівських робіт на в рамках НТУ „Альтаїр” та конкурсу МАН 9-11 Протягом року Учителі 9. Обговорення та підготовка учнівських робіт до конкурсів: * Всеукраїнський конкурс учнівської творчості „Об’єднаймося ж, брати мої!” Грудень-січень *Я- патріот України» Вересень 5-11 Грудень Січень Учителі 10. Підготовка до участі в 2,3 і 4 етапах Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного конкурсу з української мови й літератури імені Тараса Шевченка 7-11 Протягом року Учителі 11. Педагогічно-фаховий супровід та керівництво літературною студією „Неопалима купина” 5-11 Протягом року Чернікова Н.В. 12. Видання збірки творчих робіт учнів 5-11 Червень Учителі, Гончаренко Г.О. 13. Організація науково-дослідницької роботи уч¬нів, у рамках якої: - проведення огляду проектів наукових робіт; - передзахист робіт; - перегляд та обговорення презентацій;_ - конкурс-захист наукових, курсових робіт гімназистів у МАН та «Альтаїр» 9-11 Лютий Дєдкова Л.В. Купцова В.В. 14. Організація участі гімназистів у випусках сайту гімназії 5-11 Протягом року Учителі 15. Створення учнями портфоліо з предметів: цілі і фінальний продукт теми, очікування учня, рефлексія 9-11 Протягом року Учителі 16. Проведення краєзнавчої конференції 9-11 Раєвська О.В. 15. Організація зустрічей обдарованих учнів з науковцями миколаївських внз 8-11 Квітень Купцова В.В. 5. Позакласна робота 1 Підготувати та провести радіолінійки до Дня української писемності, Дня соборності України, Шевченківських днів, пам'яті жертв Голодомору Купцова В.В. Відайко Г.В. Гончаренко Г.О. Протягом року 2 Систематично поповнювати сайт гімназії матеріалами про досягнення гімназистів в області художнього слова та інтелектуальних змаганнях. Купцова В.В. Чернікова Н.В.. Протягом року 3 Проводити виставки новинок художньої літератури Смєлова А.В. Щомісяця 4 Спланувати та провести Тиждень української словесності, День рідної мови Купцова В.В. Царлова І.В. Листопад Лютий 5 Реалізувати загальногімназійний проект «Відомий і невідомий Шевченко» Лобзіна С.В. Березень 6 Підготувати міні-спектакль «Жіночі образи у творчості Шевченка ” . 9 класи Шкабура Т.Л. Березень 7 Продовжити діяльність літературної студії гімназії, літстудійцям взяти участь у створенні поезій, присвячених Кобзареві Чернікова Н.В. Протягом року 8 Підготувати інформаційні години до • Дня української мови та писемності • Дня українського козацтва • Дня Соборності України • Міжнародного дня рідної мови • Дня народження Т.Г.Шевченка • Всесвітнього дня поезії Гончаренко Г.І. Відайко Г.В. Раєвська О.В. Царлова І.В. Бензар Г.І. Маєнко Л.І. 9листопада 14листопада 22 січня 21 лютого 9 березня 21 березня 9 Провести учительський флешмоб „Мій Шевченко” Гончаренко Г.О. Березень 10 Організувати перегляд вистав Миколаївського академічного театру музичної комедії та драми Лобзіна С.В. Протягом року 11 Організувати та провести підсумкове Свято інтелектуалів-знавців предметів гуманітарного циклу Усі вчителі Травень 12 Здійснити складання індивідуальних списків для літнього читання Усі вчителі Травень 13 Взяти участь у конкурсі творчих і наукових робіт до обласної краєзнавчої конференції Відайко Г.В. Раєвська О.В. Протягом року 13 Провести загальногімназійний флешмоб «Краса вишиванки» Купцова В.В. Травень 14 Організувати випуск банерів,листівок, цитат про мову, присвячених Дню української писемності «Не бійтесь заглядати у словник…» Усі вчителі До 09.11 15 Підготувати свято української пісні «Українська пісня - злет душі людської» -8 класи Гончаренко Г.О. 09.11 16 Створення презентацій до Дня української писемності Шкабура Т.Л. Бензар Г.І. 09.11 17 Провести ток-шоу «Відомий і невідомий Шевченко» Лобзіна С.В. Купцова В.В. 09.03 18 Конкурс малюнків до українських казок –5 класи Купцова В.В. Гончаренко Г.О. 09.11 19 Хвилинки культури мовлення «Говорімо правильно» Усі вчителі 09.11 20 День української вишиванки Купцова В.В. 09.11 21 Диктант національної єдності Нікуліна Т.І. 09.11 22 Шевченківський диктант для учнів 8-11 класів Нікуліна Т.І. 09.04 23 Філологічна вікторина «У казковому світі мови» - 7 класи Літературна вікторина «Вічне слово»-7-8 класи Гончаренко Г.О. 09.11 24 Конкурс кросвордів «Стежками вивчених творів». 8 класи Гончаренко Г.О. 09.11 25 Конкурси читців «Творчості прекрасна мить», «Поетична Миколаївщина» Чернікова Н.В., Шкабура Т.Л., Маєнко Л.І., Лобзіна С.В. 09.11-20.11 26 Інтелектуальна гра «Найрозумніший». 11 класи Маєнко Л.І. 09.11 27 Турнір мовознавців «У рідній школі – рідна мова». 8 класи Царлова І.В. 15.11 28 Літературно-музичні композиції «Живі картинки» 6-11 класи Ірклій О.Ю. 15.11 29 Вечір поезії. 10 класи Царлова І.В. 16.11 30 Художній вернісаж «Мистецький світ Шевченка» 8-11 класи Головіна Н.В. Квітень 31 Історичний марафон «Цей день в історії України». 11 класи Відайко Г.В. Листопад 32 Конкурс на кращий проект «Шевченко у світі». 10 класи Маєнко Л.І. До 21.02 33 Квест «Козацькими стежками Миколаївщини». 6-8 класи Чернікова Н.В. 14.10 34 Історичний квест «ВулиціМиколаєва». 5 класи. Раєвська О.В. 22,23.11 35 Конкурс на кращий конспект з історії. 9 класи Відайко Г.В. Листопад 36 Конкурс «Кращий знавець історичних афоризмів». 8 класи Відайко Г.В. 23.11 37 Виставка робіт «Світ очима дітей». 5-7 класи Головіна Н.В. 09.11 38 Виставка банерів «Перлини світового мистецтва». 10-11класи. Головіна Н.В. 29.02 39 Виставка конкурсних робіт «Мій улюблений мистецький стиль». 8-9 класи Головіна Н.В. 29-30.11 40 Майстер-клас «Новорічна листівка у техніці момотінії» Головіна Н.В. Грудень 41 Пісенний вернісаж різними мовами. 6-9 класи Шкабура Т.Л. Бензар Г.І. Гончаренко Г.О. Чернікова Н.В. 21.02 42 Історичні ігри «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший» . 6-7 класи Раєвська О.В. Листопад 43 Ділова гра «Анатомія дебатів». 10 класи Відайко Г.В. Листопад 44 Екскурсія до Музею підпільного партизанського руху. 11 класи Раєвська О.В. Грудень 45 Турнір «Розумники й розумниці». 5 класи Царлова І.В Листопад 46 Інтернет-турнір знавців мови. 9 класи Царлова І.В Лютий 47 Конкурс на кращий мовний кросворд, ребус «Ну що, здавалося б, слова…». 7 класи Гончаренко Г.О. Лютий 48 Мовознавчий турнір (конкурс знавців рідної мови ) - «Ерудит». 8класи Гончаренко Г.О. Лютий

Наші літератори


НАТАЛЯ БІЛЕЦЬКА Білецька Наталя Олександрівна нар. 24 грудня 1981 року в м. Миколаєві. Закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського (2004), здобувши ступінь магістра педагогічної освіти (викладача української мови та літератури). З 2004 по 2008 навчалась в аспірантурі Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського (спеціалізація: українська література). У 2016 році отримала ступінь магістра з міжнародного маркетингу в Міжрегіональній академії управління персоналом. Кваліфікація – магістр з міжнародного маркетингу та рекламної діяльності. З 2014 року працює в сфері фармацевтичного маркетингу. Поет. Автор поетичних збірок «З літопису лиманської зорі» (2003) , «Друга ріка» (2005). Автор близько 30 публікацій в літературно-художніх та наукових виданнях. 2001 – 2003 рр. – щомісячна іменна стипендія від Президента України (при МДУ ім. В.О. Сухомлинського). 2001 – 2006 рр. – іменна стипендія від українсько-американського видавництва «Смолоскип» (Київ). 2001 р. – переможниця обласного літературного конкурсу «Золота арфа» (жанр: поезія, м. Миколаїв). 2001 р. – переможниця всеукраїнської програми «Нові імена України» від Українського Фонду Культури (жанр: поезія, м. Київ). 2001 р. – дипломант Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» (Київ, Національна Спілка письменників України) 2002 р. – лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» (Київ, НСПУ). 2004 р. – лауреат Всеукраїнської літературної премії «Привітання життя» ім. Б.-І. Антонича (м. Львів, видавництво «Каменяр»). 2006 р. – переможниця поетичного конкурсу від літературного сайту «Поетичні майстерні» (м. Львів) 2007 р. – лауреат Всеукраїнського літературного конкурсу «Витоки» (жанр: поетична творчість, Острозька Академія). Член НСПУ з 2004 р.

Наш журнал


Змiст журналу "ДИВОСЛОВО" #12 (741) 2018 р. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й ЛIТЕРАТУРИ НА ЧАСI Олег БАГАН. Роздуми над новою програмою з укр. лiтератури для 10-11 класiв (стор. 2) Ра©са МОВЧАН. Канон укр. класики, його функцiонування в сучаснiй школi (стор. 11) КОМПЕТЕНТНIСНЕ НАВЧАННЯ Iрина КАРПЕЛЬОВА, Оксана ШУНЕВИЧ. Упровадження технологi© розвитку критичного мислення на уроках вивчення творчостi Олександра Довженка (стор. 16) УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2018 Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ. Усеукра©нський конкурс на шляху до Ново© укра©нсько© школи (стор. 26) Ольга КЕЦМУР. Кроки до перемоги. Проекти показових урокiв (стор. 29) НАУКОВЕЦЬ - ПРАКТИКОВI Юрiй БОНДАРЕНКО. Узагальнення i систематизацiя на уроках лiтератури (стор. 37) ЛIТЕРАТУРА РIДНОГО КРАЮ Людмила МАЗУР. Iлля Кирiяк i його "Сини землi" - повiсть про укр. життя в Канадi (стор. 43) МОВОЗНАВСТВО МОВА ab ovo Оксана ТИЩЕНКО. Уявлення i уява в мовному спiлкуваннi (стор. 47) До мовних глибин Василь ЗАДОРОЖНИЙ. Цiкавий випадок словотвору. Чому кiльцевий нещаснiше за кiнцевий? (стор. 50) ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО I КОМПАРАТИВIСТИКА Людмила СКОРИНА. Франкове слово в укр письменствi 1920-х рокiв (До проблеми визначення репертуару прецедентних текстiв епохи) (стор. 53) Календар пам'ятних дат на 2019 рiк. (I пiврiччя) (стор. 61) Змiст журналу за 2018 рiк (стор. 62). Змiст журналу "Бiблiотечка "ДИВОСЛОВА" #11-12 2018 р. УРОКИ УКР. МОВИ ДЛЯ 10 КЛАСУ II семестр ЗМIСТ Календарно-тематичне планування (II семестр) (стор. 2) Конспекти урокiв 33-70 (стор. 4)

Сторінки досвіду учителя художньої культури вищої категорії, учителя-методиста Головіної Н.В.


До основних загальноосвітніх завдань курсу «Мистецтво» (формування цінностей і розвиток різних видів компетентностей) додається також професійна орієнтація учнів. Спеціальні творчі завдання посилять  практичну спрямованість курсу, допоможуть учням ознайомитись зі світом мистецьких або споріднених із ними творчих професій.

Презентуємо наш перший досвід. 

Професійні випробування.

  1. Створіть програму  телевізійного каналу для підлітків.
  2. Уявіть себе  кінопродюсером. Який твір української літератури ви б обрали для екранізації? Яких акторів запросили б на кастинг? Обгрунтуйте свій вибір.

Зміст журналу "Дивослово" №4, 2018


ЗМІСТ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ
1. Наталія БОРИСЕНКО. Квест «Літературними стежками Харкова», присвячений Дню української писемності та мови (стор. 2)   Читати…

РОБІТНЯ СЛОВЕСНИКА
2. Алла ПЛЕВНИЦЬКА. «…Щоб стати навіки соняшником» (Урок у 5 класі); Діалог – обмін думками і враженнями, офіційна і неофіційна розмова (Урок у 9 класі) (стор. 10)   Читати…

ОЛЕСЬ ГОНЧАР: НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ І МЕТОДИЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
3. Нінель ЗАВЕРТАЛЮК. «А Гончар залишається» (стор. 15)   Читати…
4. Ірина ЧУЧУК. Вивчаємо творчість Олеся Гончара за новою програмою (Урок в 11 класі за новелою «Модри Камень») (стор. 20)   Читати…
5. Людмила РУБАН. Рядки, обпалені війною (Сценарій вечора пам’яті до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара) (стор. 26)   Читати…
6. Катерина ВЕЧЕРОВА. Сто запитань і відповідей про Олеся Гончара (Кросворди й літературні диктанти на матеріалі життєтворчості письменника) (стор. 28)   Читати…

Методична консультація
7. Сергій ОМЕЛЬЧУК. Відмінність у значенні лінгводидактичних термінів «робота з текстом» і «робота над текстом» (стор. 31)   Читати…

МОВОЗНАВСТВО

8. Іван ХОМ’ЯК. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності (стор. 32)   Читати…
9. Ганна ДЕНИСКІНА, Галина ТРАУЗЕР. Забобони як світоглядний феномен у сучасній українській усній народній творчості (стор. 37)   Читати…
10. Катерина КОРОТИЧ. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки (стор. 43)   Читати…
11. Василь ЗАДОРОЖНИЙ. Акцентологічний аспект в етимологічних студіях (стор. 48)   Читати…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КОМПАРАТИВІСТИКА

12. Анжела МАТЮЩЕНКО. Між коном та каноном: нові інтермедіальні інтерпретації української драматургії (стор. 52)   Читати…
13. Світлана ІВАНИЦЬКА, Тамара ДЕМЧЕНКО. Віктор Обюртен, Лесь Курбас, Сергій Єфремов: роздуми про майбутнє мистецтва в роки революцій та катастроф (стор. 57)   Читати…

ПИСЬМЕННИК ПРО СЕБЕ
14. Галина ТКАЧУК: Загалом у дитинстві в мене був спеціальний зошит або й чотири-п’ять – моя літературна майстерня (стор. 62)   Читати…
15. Київ. Путівник для чарівників-початківців (стор. 63)   Читати…

РЕЦЕНЗІЇ
16. Ганна ТОКМАНЬ. Іван Франко – педагог: актуальний, різкий, науково точний, гостро необхідний (стор. 64)   Читати…

 науково точний, гостро необхідний (стор. 64)