Інноваційні навчання в Новій українській школі


Автор: вчитель інформатики Саченко Світлана Геннадіївна

Щоб бути успішним у 2020 році необхідно уміти вирішувати комплексні завдання, управляти людьми, креативно та критично мислити, мати навички координації, взаємодії, емоційний інтелект, розсудливість у прийнятті рішень, зорієнтованість, уміння вести переговори та когнітивна гнучкість. Саме такі компетентності виділили працедавці на The Word Economic Forumу у  2016 році і саме на них зосереджуються реформи в системі загальної середньої освіти в Україні за проектом «Нова українська школа», яка переорієнтовується на європейські стандарти.

Використання ІКТ в Миколаївській гімназії №2 точки зору учнів


Автор: Нуждов Сергій, учень 9 класу

У наш час здійснюється революція, що супроводжує появу інформаційного суспільства, замість постіндустріального. Саме тому ми маємо почати вживати інформаційні та комунікаційні технології у всіх течіях життя, особливо наукової та освітньої. Серед плюсів можна визначити накопичення нових наукових знань та відкриття дверей до багатьох ресурсів усім класам суспільства.
Серед головних аспектів нової програми є:

Проектна діяльність як складова частина інноваційної освіти


Автор: вчитель інформатики Саченко Світлана Геннадіївна

В сучасній освіті активно застосовується проектна діяльність. Ні для кого не є секретом, що даний вид діяльності розробили американський філософ і педагог Джордж Дьюі та його учень В. Кілпатрік. В першу чергу вони розглядали його як метод проблем і пов’язували його з філософськими та ідеями гуманістичного спрямування.
Зараз же, проекти створюються майже на всіх уроках і отримали широке застосування. Більше того, вони введенні в шкільні програми з

ІКТ в рамках інноваційної освіти


Автор: вчитель інформатики Саченко Світлана Геннадіївна

Інноваційні технології сприяють активації, вдосконаленню і розвитку розумових операцій людини. Відомо, що нинішнє покоління дітей сприймає світ інакше, це зумовлено  інформатизацією суспільства. Адже, ніколи, ще людина не опрацьовувала настільки великі потоки інформації як зараз. Людям старшого покоління важче орієнтуватися в інформаційному просторі і взаємодіяти з сучасними засобами. Дітям же набагато