Фінансові документи гімназії знаходяться за посиланнями:


https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3160-byudzhetnij-zapit-na-2021-rik.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3159-zvit-pro-nadkhodzhennya-i-vikoristannya-inshikh-nadkhodzhen-spetsialnogo-fondu-forma-n-4-3m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3158-zvit3-pro-nadkhodzhennya-i-vikoristannya-koshtiv-otrimanikh-za-inshimi-dzherelami-vlasnikh-nadkhodzhen-forma-n-4-2m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3157-zvit2-pro-nadkhodzhennya-i-vikoristannya-koshtiv-otrimanikh-yak-plata-za-poslugi-forma-n-4-1m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3156-zvit-pro-nadkhodzhennya-i-vikoristannya-koshtiv-otrimanikh-yak-plata-za-poslugi-forma-n-4-1m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3155-zvit3-pro-nadkhodzhennya-ta-vikoristannya-koshtiv-zagalnogo-fondu-forma-n-2m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3154-zvit2-pro-nadkhodzhennya-ta-vikoristannya-koshtiv-zagalnogo-fondu-forma-n-2m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html

https://gymnasiya2.org.ua/blogi/finansuvannya-gimnaziji-ta-shkoli-59/3153-zvit-pro-nadkhodzhennya-ta-vikoristannya-koshtiv-zagalnogo-fondu-forma-n-2m-za-dev-yat-misyatsiv-2020-roku.html