Попечительский фонд

Звіт фонду за 3,4 місяці 19 р.