Візія - глобальна мета!Сучасний, комфортний, розвиваючий, ефективний освітній заклад, який готує учнів.

 

Місія — основна ціль організації, сенс її існування...


 Обрати місією закладу  забезпечення сучасної освіти та цілісного розвитку учнів у відповідності до індивідуальних та суспільних потреб.

Реалізувати місію за допомогою стратегічних цілей і задач.


- Розвиток інтелекту учнів.


- Забезпечення високої мотивації їх навчання.


- Надання учням практичних знань.


- Формування їх базових життєвих компетенцій та цінностей.


- Забезпечення якісного предметного навчання з високими результатами.