Попечительский фонд

Звіт діяльності Президії Піклувального фонду за 2018-2019 навчальний рік.