Попечительский фонд

Піклувальний фонд доводить до відома всіх членів фонду:


У зв’язку з тим, що у лютому 2020 року під час вимушеного карантину в гімназії та школі №59 уроки не проводились, обов’язковий щомісячний внесок за цей місяць перераховано і зменшено.
Перераховано такі статті:
- учбово-методична робота;
- питна вода;
- непередбачені витрати;
- господарчі потреби.
Навчальний процес підтримувався дистанційно, тому послуги «On-Line – щоденник» у лютому 2020 року залишились в таких самих розмірах.
Класне керівництво, кураторство у лютому 2020 року дорівнюватиме 80% внеску.
Членам Фонду, які надали внески до кінця 2019-2020 навчального року, буде зроблений перерахунок з перенесенням різниці на наступний навчальний рік.

Секретар Піклувального фонду