Попечительский фонд

Звіт фонду на 1 вересня 2020 р.