Шануємо Кобзаря в його день.


Шануємо Кобзаря в його день. Писарєв Сашко й Авер'янова Лаура разом з поетом.

Дидактичні можливості міжпредметної інтеграції навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (засідання кафедри)


Матеріал надала Маєнко Любов Іванівна, завкафедри кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін

Мета інтеграції - це формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу. Інтеграція може трактуватися як система (різні інтегровані курси, передбачені планом роботи

Засідання кафедри СГД.


Засідання КГД №1 (організаційно-інформативна нарада).
1. Аналіз якості друкованих навчально-методичних матеріалів членів кафедри в 2018-19 н.р Гончаренко Г.О.
2. Підсумки проведення ЗНО, результати ДПА з УМ учнів 9, 11 класів, рекомендації щодо усунення недоліків. Нікуліна Т.І.
3. Вивчення й обговорення нових нормативних документів МОН України, МОІППО на 2019-20 н.р.). Маєнко Л.І.
4. Затвердження перспективного плану роботи кафедри на 2019-20 н.р.
5. Затвердження плану роботи літературної студії " Неопалима купина"Чернікова Н.В.
6. Коригування й затвердження індивідуальних науково-методичних тем учителів. Учителі кафедри.

Науково-методичні теми вчителів, форми узагальнення:


Бензар Г.І.
“Формування орфографічної компетенції гімназистів”. 2-ий рік. Збірка тестових завдань.

Відайко Г.В.
«Організація роботи з обдарованими учнями з метою підготовки їх до олімпіад і конкурсів”. 4-ий рік Методичні рекомендації.

Головіна Н.В.
“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках ОТМ“ 2-ий рік. Стаття.

Гончаренко Г.О.
“Задоволення пізнавального інтересу учнів при формуванні інформаційно-цифрової компетентності на уроках української літератури” 3-ий рік. Цикл уроків літератури (6, 8, 9 кл.).