Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти


Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти - ВІДСУТНЯ

Ограни управління гімназією


 


Ліцензія на впровадження освітньої діяльності


Україна

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 05 Червня 2019 № 185-р

Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 6, 7, 13, 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 43, пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», враховуючи протоколи засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської області 

від 14 серпня 2018 року № 1, від 30 січня 2019 року № 1/01/19, від 28 травня 2019 року № 2/05/19:

Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Миколаївській гімназії №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 20917605) за рівнями: базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 540 осіб, профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 190 осіб.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1auLFYPSwaeF2I7D1XXTVVauueh27ghO5BXQaRQQc4wo/edit#gid=169348253

Концепція гімназії


 

Сьогодні школа зазнає  істотних  змін.  Освітні моделі минулого не задовольняють запитам  сучасності, тенденціям становлення нового мислення.

Нове мислення вимагає пошуку шляхів до  згоди,  єднання  на основі пріорітету загальних духовних, просторових цінностей,  їх  верховенства над національно-етнічними, класовими, партійними і  груповими цінностями.

Основна суперечність  21  століття  -  різке  відставання  духовно-етичного розвитку від технічного  прогресу  - породження технічної цивілізації. Його захист можливий за умови  подолання суперечності, розвитку гуманітарної свідомості нового мислення, яке організовує практику з природою, культуру  міжособового, міжнаціонального, міжетнічного спілкування.

Підручники на 2020-2021 н.р.