Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти: ВІДСУТНЯ