Базові переваги гімназії.


 

- доброзичлива атмосфера,

 

 

- здоров’я та фізична культура,

 

 

- справедливість та чесність,

 

 

- академічна доброчесність,

 

 

- мотивація успіху,

 

 

- практичні навички,

 

 

- успішне цілепокладання,

 

 

- командна взаємодія,

 

 

 

- асертивність,

 

 

 

- емпатія,

 

 

- патріотизм,

 

 

- педагогіка партнерства,

 

 

- компетентнісний підхід,

 

 

- повага до Статуту і символіки.