Требования по английскому языку


1. Владение структурами “to be”, “to have” в Present Indefinite и Past Indefinite во всех лицах.

2. Владение структурами времен, Present Indefinite, Past Indefinite, Present Continious, Future Indefinite.

3. Умение поставить общие, альтернативные и специальные вопросы в Present Indefinite, Past Indefinite.

4. Умение ответить на вопросы и высказать свое мнение по темам:

 • О себе.
 • Моя семья.
 • День Рождения.
 • Мой вчерашний день.
 • Мой обычный выходной.
 • Любимое время года.
 • Мой питомец.
 • Школа.
 • Мой друг.
 • Украина.
 • Вопросы по картинке.
 • Погода
 • Что делают люди? (Present Continuous)
 • Одежда.

5. Умение находить в тексте информацию по заданному вопросу.

Критерии оценивания экзаменационной работы по английскому языку


1. «Ответь на следующие вопросы по теме». Каждый грамматически правильный ответ оценивается в 1 балл. Если ответ по смыслу верен, но есть грамматическая ошибка – 0.5 балла. Максимальная оценка - 10 баллов.

2. «Грамматическое задание». Каждое грамматически правильное предложение\вопрос оценивается в 0.25 балла. Максимальная оценка - 5 баллов.

3. «Составь ситуацию, используя предложенные слова». За каждое грамматически правильное предложение – 0.5 баллов. Если рассказ логически не связан, ученик теряет 2 балла. Максимальная оценка – 5 баллов.

4. Максимальная итоговая оценка за экзамен - 20 баллов (сумма всех оценок за каждое их трех заданий).

Матерiали конкурсних випробувань минулих рокiв - Англійська мова


Варiант 1

I. Ask 5 questions to the sentence:
\Задайте 5 вопросов к предложению\
She likes to swim.

II. Open the brackets using:
\Раскройте скобки, используя\:

a) Past Indefinite:
1. He (live) in a hot country.
2. They (be) very unhappy.

Поради батькам, що допомагають дітям учитися


1. Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгувала під час занять. Інтерес – найкраща з мотивацій.

2. Повторюйте вправи. Розвиток розумових здібностей дитини визначають час і практика. Якщо якась вправа не виходить, зробіть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині легший варіант вирішення завдання.

3. Не виявляйте зайвої тривоги з приводу недостатніх успіхів і незначного просування або навіть деякого регресу вашої дитини.

Можливі причини складностей у навчанні дітей


1. Дитина нездорова.

2. Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

3. Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка – повторюють те саме безліч разів.

4. Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

5. Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

6. Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями. Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

7. Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

8. Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав’язує дитині свій стиль роботи.

Контроль за проведенням конкурсу


5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання даних Правил конкурсного приймання учнів.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, за його результатами покладається на управління освіти Миколаївської міської ради.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням управління освіти результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Порядок зарахування


4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

Порядок проведення контрольної роботи з англійської мови


3.18.1. Для проведення контрольної роботи з англійської мови формуються групи по 15-20 чоловік. Робота включає варіанти письмових й усних завдань:
Ø Виконати граматичні вправи (письмово).
Ø Описати ситуацію за запропонованими словами (письмово).
Ø Бесіда з членом комісії за запропонованим малюнком або ситуацією (усно).

3.18.2 Для проведення контрольної роботи з англійської мови наказом директора гімназії призначаються предметні комісії в складі:
Ø Голова комісії - директор, його заступник або інший член конкурсної комісії (завідуючий кафедрою або вчитель вищої категорії).
Ø Два члени комісії - вчителі англійської мови (вчителі вищої категорії, учителі-методисти або старші вчителі).

Порядок проведення тестування


2.1.1. Тестування проводиться за тестами, розробленими головою предметної комісії. Роботи можуть перевірятися із застосуванням комп'ютера.

2.1.2. Для проведення тестування наказом директора гімназії призначається предметна комісія в складі:
Ø Голова комісії - директор, його заступник або інший член конкурсної комісії (завідуючий кафедрою або учитель вищої категорії, учитель-методист).
Ø Екзаменатор - учитель математики гімназії.
Ø Асистент - учитель кафедри гуманітарних наук.
Крім того, можуть призначатися оператори персональних комп'ютерів із числа учнів гімназії, які навчаються в старших класах.

Правила конкурсного приймання


ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ДО ГІМНАЗІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до Миколаївської гімназії №2, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі Статуту гімназії розроблено Правила конкурсного приймання, які обговорено на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, схвалено ними та затверджено директором навчального закладу за погодженням з управління освіти Миколаївської міської ради.