Специфіка гімназійної освіти


Спробуємо з’ясувати, чим відрізняється гімназійна освіта від звичайної загальноосвітньої школи?

Зміст гімназійної освіти має своєрідні особливості:

 • запровадження основних положень особистісно-орієнтованої педагогіки;
 • цілеспрямованість та відповідальність учнів та учителів за результати навчання;
 • чітка орієнтація на високий рівень навчальних можливостей;
 • логічна послідовність вивчення курсів за вибором, факультативів, гуртків та секций;
 • тісний зв’язок урочних і позаурочних, шкільних та позашкільних форм виховної роботи;
 • надання переваги у навчальному процесі проблемним методам, пошуковій і творчій діяльності школярів;
 • індивідуалізація навчання, виховання та розвитку гімназистів;
 • особлива увага до здібних та обдарованих учнів.

Особливості змісту, принципи організації та технології гімназійної освіти можуть бути представлені наступним чином:

 • предмети інвариантної частини навчального плану;
 • предмети вариативної частини – гімназійний компонент навчального плану (лінгвистичний аспект забезпечує вивчення іноземних мов);
 • гімназійні курси за вибором, факультативи, гуртки, секції, які спрямовані на:
  • розвиток мислення учнів (логіка);
  • розвиток уміння чітко висловлювати(усно й письмово) свою думку (культура мовлення, риторика, українська стилістика);
  • надання можливості кожному учневі визначити особистісні орієнтири у суспільстві як освіченого та культурного громадянина („Основи етики та естетики”, „ Історія і культура рідного краю”, ”Особистість та навколишній світ”, „Пізнай себе”, „Громадянознавство”, „Історія держави й права України”, „Пошук”);
  • ознайомлення та запровадження компьютерних технологій (основи інформатики, робота у мережі INTERNET);
  • ознайомлення з основами науково-дослідницької діяльності (основи наукової праці, написання курсових робіт у гімназійному науковому товаристві «Альтаїр», участь у МАН);
  • поглиблене вивчення профільних предметів (англійська та американська література, країнознавство, спонтанне мовлення, гіди-переклади, літературний переклад, лексико-стилістический аналіз тексту, практична граматика англійської, німецької, французької мов, факультативи з іспанської та італьянської мови);
  • на розвиток творчих здібностей гімназистів спрямована робота гуртків (журналистики - „Гімназійний вісник”, драматичний, фотодизайну, вокальний - „Дзвіночок”, КВК, ЮІР, ДЮП, юного художника, туристично-краєзнавчий гурток, танцювальні гуртки „Гімназист”, „Смайл”, „Господиня”, компьютерний);
  • розвитку фізичного вдосконалення, спортивних здібностей, зміцненню здоров’я (секції футболу, волейболу, баскетболу, військово-спортивний гурток „Влучний стрілець”, „Рукопашний бій”).