Самооцінювання якості освітньої діяльності


Самооцінювання якості освітньої діяльності

Миколаївської спеціалізованої школи І ступеня №59

з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу

річного плану роботи закладу у 2020-2021 навчальний рік

 

         Відповідно до річного плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний  здійснено самоаналіз за напрямом «Освітнє середовище закладу освіти».

 

1.1.             Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

Миколаївська спеціалізована школа 1 ступеня №59 з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу розташована за адресою : м.Миколаїв, вул. Адміральська,24 у будівлі, що введена в експлуатацію у 1983 році. Територія закладу використовується спільно з Миколаївською гімназією №2. Територія є доглянутою та охайною, недоступною для несанкціонованого заїзду транспорту за наявності огорожі. При вході до закладу організоване місце для чергового і представника охоронної фірми, що перешкоджає доступу до закладу сторонніх осіб. Щоденно до початку освітнього процесу та в кінці робочого дня здійснюється огляд території черговим адміністратором. Ведеться відео спостереження за внутрішнім подвір’ям та коридорами.

Проектна потужність закладу  -  420 учнів.

У 2020-2021 навчальному році навчалось 486 учнів в 14 класах.

Середня наповнюваність класів  -  34,7.

Повітряно-тепловий режим та освітлення приміщень відповідають санітарним нормам. Туалетні кімнати утримуються в належному стані.

         У начальних кабінетах організовано безпечний питний режим, наявний одноразовий посуд.

         У коридорах облаштовані безпечні куточки для відпочинку учасників освітнього процесу.

         Спортивний майданчик має тверде покриття, на даний час потребує ремонту. Є ігровий майданчик з безпечним обладнанням.

 

         У 2020 році проведено капітальний ремонт покрівлі та харчоблоку. Проведені поточні ремонти всіх навчальних приміщень, туалетів. У всіх кабінетах і коридорах закладу встановлено металопластикові вікна, що дозволяє економити теплові ресурси

         З метою дотримання безпечних умов у період карантину на початку 2020-2021 навчального року нанесено розмітку руху учнів у коридорах, що дозволяє дотримуватись безпечної дистанції.

Кожний навчальний кабінет укомплектовано необхідними меблями, ноутбуками, телевізорами або проекторами. Працює швидкісний Інтернет.

Окремої кімнати для вчителів не обладнано, у закладі немає вільних кімнат. Проте кожний учитель має окреме робоче місце.

У коридорах розміщено тематичні мобільні стенди та меблі для організації тематичних виставок. На ІІ поверсі обладнано ігровий майданчик для першокласників.

У закладі дотримуються норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. Ведеться відповідна документація. Всі учасники освітнього процесу дотримуються правил безпеки. Інформування про норми охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється через матеріали, розміщені на стендах у коридорі, на  сайті закладу, у пам’ятках для учнів, під час бесід з усіма учасниками освітнього процесу, тренувань, зустрічей з представниками спеціальних служб.

         У разі нещасного випадку зі здобувачами освіти або працівниками закладу, створюється  комісія з розслідування, яка діє відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого наказом МОН України від 16.05.2019 №659.

         Інженером з охорони праці розроблено пам’ятку для педагогічних працівників закладу з алгоритмом дій у разі виявлення нещасного випадку.

         У закладі створено якісні умови для харчування здобувачів освіти і працівників. Гарячим харчуванням на протязі навчального року були охоплені всі учні 1-4 класів. Після встановлення   оплати для батьків кількість учнів, які харчуються, знизилась до 50%. У залі їдальні на видному місці знаходяться щоденне та перспективне меню. На всіх етапах реалізації продукції дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги.

         Дієвим є громадський контроль за організацією харчування у закладі. Складаються акти перевірок. 20%  батьків учнів вважають, що якість справ потребує покращення.

У закладі існує система адаптації першокласників до навчання в школі. До початку навчального року майбутні першокласники мають змогу познайомитись зі школою, вчителями, однокласниками під час адаптивних зустрічей. Проводяться консультації для батьків майбутніх першокласників адміністрацією, шкільним психологом, класоводами. 1 вересня проводиться традиційне «Свято Першокласника». У подальшому здійснюється психолого-педагогічний патронаж учнів перших класів і новоприбулих учнів до 2-4 класів. За результатами спостережень, психологічних досліджень щодо успішної адаптації проводяться наради при директорі.

         80% батьків визнали, що під час адаптації дітей до навчання в школі ніяких проблем не виникало.

         Професійній адаптації працівників сприяла системна методична робота, система наставництва для молодих учителів. Проводились психологічні тренінги шкільним практичним психологом.

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

З метою створення освітнього середовища, вільного відбудь-яких форм насильства та дискримінації, у закладі розроблено План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу.

Педагогічні працівники ознайомлені з нормативними документами щодо  виявлення ознак булінгу та запобігання йому, отримали пам’ятки від соціального педагога щодо реагування на прояви боулінгу.

За результатами опитування батьків щодо проявів боулінгу у закладі, 100% визнали, що з такими випадками не стикались.

За дотриманням норм і правил поведінки здійснюється постійне спостереження педагогічними працівниками. У кожному класі розроблені і знаходяться на видному місці правила поведінки з дотриманням етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

За останні 3 роки у школі немає учнів, які б знаходились на внутрішньо     шкільному контролі або зазнавали фізичного/психологічного насильства.

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

Для осіб з особливими освітніми по требами передбачено безперешкодний доступ до будівлі, облаштовано пандус. У 2020-2021 навчальному році не було здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 1 учень навчався індивідуально, для нього була скоригована навчальна програма, здійснювалось консультування батьків класоводом та соціальним педагогом.

Освітній простір закладу є розвивальним та мотивуючим до навчання. Цьому сприяло здійснення особистісно зорієнтованого підходу до учнів. Свої здібності здобувачі освіти мали змогу розвивати у гуртках спортивного. Художньо-естетичного напрямів. Систематично проводились виставки творчих робіт учнів, огляди художньої самодіяльності, спортивні змагання, різноманітні конкурси. Корисною була співпраця з обласною дитячою бібліотекою. приватним театром «Клас», музеями міста.

Отже, роботу закладу у 2020-2021 р. за напрямом «освітнє середовище  закладу освіти» оцінено на достатньому рівні.