Інформація щодо дистанційного навчання від 23.11.2020


На виконання рекомендацій УО ММР, наданих у листі від 13.11.2020 р. №3710/13.0101-08/14, згідно рішення педагогічної ради гімназії (протокол №3 від 16.11.2020 р.), враховуючи думку батьків гімназистів, яке було проведене 16-19 листопада вирішено з  

23 листопада освітній процес у Миколаївській гімназії проводити у   д и с т а н ц і й н і й    ф о р м і.