Закони України


Закон України

1. Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#Text про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513#Text